Tiina Elisabeth Sillankorva (2/2015 Tähteläiset -lehti)

Antoisinta on mahdollisuus auttaa ja antaa työkaluja ja ohjata oivaltamaan olemassaolon salaisuuksia, korkeampaa todellisuutta.